Powiarowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

O nasKontakt
Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III na 2017 r.

Na podstawie komunikatu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 15 listopada 2016 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie informuje, że w 2017 roku realizowany będzie Program wyrównywania różnic między regionami III”.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów Programu w roku 2017 znajdują się na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce: Programy i zadania PFRON; Programy realizowane obecnie.

Adresatami pomocy mogą być dla:

Obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocyw zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy

Obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe

Obszaru D (likwidacja barier transportowych) – placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych
prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty oraz jednostki prowadzące
warsztaty terapii zajęciowej

Obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji
osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe

Obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej, gdy na terenie powiatu brak jest warsztatu terapii
zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe

Obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowychdotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – powiaty.

Wnioski na realizację powyższego Programu dotyczące obszarów B, C, D, F i G można składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie (42-300 Myszków ul. Partyzantów 21) w nieprzekraczalnym terminie od dnia 01 grudnia 2016 roku do dnia 28 lutego 2017 roku.

Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E Programu przyjmowane są w terminie od dnia 01 grudnia 2016 roku do dnia 30 listopada 2017 roku bezpośrednio przez Oddział Śląski PFRON.

W związku z powyższym zapraszamy Państwa do uczestnictwa w „Programie wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 roku.

 

 

  bip  

 

   pfron  

 

 

 

   efs

                  E F S

 

         

       Powiat Myszkowski

 

 


 

            Mapa dojazdu

powered by Arisco