Powiarowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

O nasKontakt

 

Mamy przyjemność poinformować, że 7 kwietnia 2016  została ogłoszona XV edycja Programu Stypendiów Pomostowych. Programu, który od czternastu lat wspiera młodych ludzi ze wsi i małych miast w dążeniu do zdobycia wyższego wykształcenia. Tytułowy pomost to stypendia na I rok studiów. Otrzymało je dotąd ponad 14.154 absolwentów szkół średnich rozpoczynających studia, w tym 208 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy uczestniczą w programie od siedmiu edycji.


Na stronie internetowej programu www.stypendia-pomostowe.pl zamieszczone zostały szczegółowe informacje, w tym regulamin XV edycji i jej haromonogram.


Ponownie zapraszamy Państwa do współpracy. Przypominamy, że jest to program dla  tegorocznych maturzystów, pochodzących ze wsi i małych miast (do 20 tys. mieszkańców), którzy uzyskali co najmniej 90 punktów z egzaminów pisemnych na maturze, dostaną się na I rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w polskich publicznych uczelniach akademickich i spełnią pozostałe warunki określone w regulaminie. W ramach Programu oferujemy stypendium na I rok studiów w wysokości 5000 zł wypłacane w 10 miesięcznych ratach. Na kolejnych latach studiów pomoc w ramach programu adresowana jest do stypendystów osiągających dobre wyniki w nauce.


Podobnie jak w roku ubiegłym wnioski składane są on-line. Formularze dla kandydatów będą aktywne od 1 lipca 2016 r. Termin składania wniosków on-line upływa 17 sierpnia 2016 r. o godzinie 16:00. Wydrukowane i podpisane dokumenty wraz z załącznikami należy przesłać do Fundacji do 24 sierpnia 2016 r. 

 


W ramach współpracy uprzejmie proszę o pomoc w następujących kwestiach:

  • rozpropagowania informacji o możliwości udziału w Programie wśród Państwa podopiecznych-maturzystów, którzy chcą kontynuować naukę na wyższych uczelniach,
  • odebrania od kandydatów kompletu dokumentów (po wypełnieniu wniosku on-line kandydat powinien wydrukować go z systemu i skompletować wszystkie załączniki),
  • poświadczenia dochodów i faktu bycia wychowankiem rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej (dokonanie odpowiedniej adnotacji na formularzu wniosku),
  • przesłania zebranych wniosków do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w terminie do 24 sierpnia 2016 r.  Poniżej znajdują się linki do dokumentów PDF, zawierające szczegółowe informacje o o Programie Stypendiów Pomostowych. Zachęcam do współpracy.
Stypendia Pomostowe komunikat.pdf
Program Stypendiow Pomostowych 2016.pdf
 


Łączę wyrazy szacunku
 
Dr Zofia Sapijaszka
Członek Zarządu

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
90-212 Łódź, ul. Sterlinga 27/29
tel.: +48 42 632 59 91,
http://www.fep.lodz.pl
http://www.stypendia-pomostowe.pl
http://www.paii.pl

 

 

 

  bip  

 

   pfron  

 

 

 

   efs

                  E F S

 

         

       Powiat Myszkowski

 

 


 

            Mapa dojazdu

powered by Arisco